Burgerschap Meten

De Universiteit van Amsterdam heeft enkele jaren geleden het meetinstrument Burgerschap Meten (hierna: BSM) ontwikkeld. Met dit instrument kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen. BSM kan worden ingezet voor leerlingen tot en met 16 jaar en bestaat uit twee gevalideerde vragenlijsten (competenties en gedrag) die door de leerlingen en de mentor worden ingevuld. Door de vragenlijsten elk jaar af te nemen kunnen scholen hun leerlingen longitudinaal volgen in hun burgerschapsvorming. De resultaten kunnen zowel intern (verschillende leerjaren en klassen binnen de school) als extern (in vergelijking met andere (OMO-)scholen) worden vergeleken.
De aanbieder van het instrument geeft aan:

“De resultaten helpen scholen om antwoord te geven op vragen als: Wat vinden wij op onze school belangrijk, hoe denken we dat het met de burgerschap van de leerlingen is gesteld en in welk onderwijsaanbod voorzien we eigenlijk? Het kan ook inspireren tot het bepalen van wenselijke veranderingen in het onderwijsaanbod.”

In 2021 maakten enkele OMO-scholen al gebruik van BSM om hun burgerschapsonderwijs te evalueren. De vereniging is daarom in gesprek gegaan met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Rovict (de digitale aanbieder van het instrument) om BSM op verenigingsniveau aan te bieden. Wanneer zoveel mogelijk scholen gebruik maken van BSM kan ook op verenigingsniveau worden geanalyseerd hoe leerlingen vormgeven aan hun burgerschap en kan, waar nodig en mogelijk, worden samengewerkt met andere OMO-scholen om interventies uit te voeren. De uitkomsten van BSM kunnen tenslotte dienen als input voor het zelfevaluatie-instrument ZEI.