2021: Aandacht maakt alles mooier

Jos Kusters en Yvonne Kops Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Lees meer ›2021: Aandacht maakt alles mooier

Vooraf

In dit jaarverslag over 2021 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

Lees meer ›Vooraf