Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

In het informele deel van de jaargesprekken verzorgt iedere school een aantal presentaties met de ontwikkelingen en innovaties passend bij het gekozen jaarthema. Dit jaar was, net als in 2020, het thema:

Op welke wijze geven scholen vorm aan ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas’.

Vanwege de situatie door corona in 2020 is in april van dat jaar besloten het informele deel van het jaargesprek op te schorten en dit in 2021 voort te zetten.

Het voornaamste doel van het informele deel is het informeren van de Raad van Bestuur over een gezamenlijk thema om een verenigingsbreed beeld te vormen van de ontwikkelingen binnen de scholen op het thema.

De initiatieven, ontwikkelingen en innovaties die worden gedeeld zijn echter ook interessant voor de collega-OMO-scholen. Mede vanuit de rode draad in Koers 2023 – leren van en met elkaar - is ervoor gekozen deze ontwikkelingen en innovaties ‘verenigingsbreed een podium te geven’.
De verenigingsbrede publicaties worden gedeeld op het intranet ONS in het ‘Kennislab’. Daarnaast wordt er in de OMO-nieuwsbrief aandacht aan besteed door naar de informatie op ONS te linken.