Kansenverbetering

Op de scholen is in 2021 aandacht geweest voor kansen(on)gelijkheid. Mede door Corona kunnen leerlingen met een groter risico op kansenongelijkheid op nog grotere achterstand terecht zijn gekomen ten opzichte van leerlingen met een minder kwetsbare achtergrond. Via het NPO is hier specifieke aandacht voor. Iedere school kan hier op zijn eigen manier invulling aan geven. 

Daarnaast is vanaf de tweede helft van 2021 in het collectief schoolleidersoverleg (CSO) en vervolgens in een kleinere groep met rectoren/directeuren stil gestaan bij kansenverbetering. De eerste aanzet is gegeven om in 2022 te komen tot een onderzoeksopdracht voor een adviescommissie. Ons Middelbaar Onderwijs kiest ervoor om de term kansenverbetering te hanteren.