Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden de leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door (inter-)nationale uitwisselingen en deelname aan projecten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid.

Zes scholen van de vereniging maken deel uit van het Global Citizen Network (voorheen Elos). Bij dit netwerk zijn 76 Nederlandse scholen aangesloten met als doel het opleiden van leerlingen tot wereldburger. Aangesloten scholen leren met en van elkaar over internationaliseren.

Er zijn ook OMO-scholen betrokken bij Erasmus+ (voorheen het Comenius-project). Erasmus+ is een Europees subsidiefonds voor internationale samenwerking dat uitgebreider is dan Comenius. Naast onderwijs wordt ook jeugd en sport in dit programma betrokken. Een van de doelen is om leerlingen in contact te brengen met het buitenland door middel van uitwisselingen. Dit gebeurt binnen diverse en uiteenlopende projecten.

Via eTwinning, een tool voor docenten en leerlingen om in een beveiligde omgeving met elkaar digitaal en online te kunnen communiceren, zoeken OMO-scholen de internationale samenwerking op. Deze tool biedt uitgebreide mogelijkheden zoals projecten delen, skypen, online ruimte creëren voor projecten en meer. ETwinning was onderdeel van Comenius en is nu een gratis onderdeel van Erasmus+.

Daarnaast verzorgen elf OMO-scholen tweetalig onderwijs (tto) binnen één of meerdere afdelingen (mavo, havo en of vwo).