Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2020/2021 voor de afdeling vmbo-k 0,3% onder het landelijk gemiddelde. Voor de afdelingen vmbo-b, vmbo-k, havo en vwo ligt het slaagpercentage boven het landelijke gemiddelde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

vmbo-b 

vmbo-k 

vmbo-(g)t 

havo 

vwo 

Gemiddelde OMO-scholen

99,40%

98,70%

96,90%

90,90%

94,30%

Landelijk gemiddelde

99,30%

99,00%

96,40%

90,70%

94,00%

Verschil OMO t.o.v. landelijk

0,10%

-0,30%

0,50%

0,20%

0,30%

Tabel (gewogen) gemiddelde slaagpercentage 2020/2021 OMO scholen en landelijk

In bijlage 2 zijn de slaagpercentages van alle scholen en opleidingen weergegeven.

Onderstaande grafiek toont voor alle afdelingen het verloop van de (gewogen) gemiddelde slaagpercentages van zowel de OMO-scholen als de landelijke percentages over de afgelopen 5 jaar.

Grafiek: Slaagpercentages OMO-scholen en landelijk

In verband met de coronapandemie liggen de gemiddelde slaagpercentages van zowel de vereniging als landelijk in 2019-2020 hoger dan in voorgaande jaren. In 2020 heeft geen centraal eindexamen plaats gevonden. Afgelopen schooljaar zijn zowel de slaagpercentages van zowel de vereniging als landelijk weer gedaald, maar deze liggen nog wel hoger dan in de jaren vóór corona. De slaagpercentages dienen net als in voorgaande jaren in relatie te worden gezien met de interne doorstroom binnen de school in de niet-examenjaren. De scores per individuele OMO-school daarbij zijn van belang. Elke school verbindt, na evaluatie, conclusies aan de resultaten van de eigen opleidingen.