Balans 2022-2026

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2022-2026, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose.

Lees meer ›Balans 2022-2026

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2021 tot en met 2026. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Lees meer ›Ontwikkeling financiële kengetallen

Exploitatiebegroting 2022-2026

Deze meerjarenbegroting 2022-2022 is op 24 maart 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Lees meer ›Exploitatiebegroting 2022-2026

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Lees meer ›Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

In maart 2020 heeft Nederland helaas ondervonden wat de impact is van een virusuitbraak op de samenleving. Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen binnen onze scholen. De financiële impact is beperkt.

Lees meer ›Belangrijkste risico’s en onzekerheden