HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Door de rectoren/(algemeen) directeuren van de vereniging wordt een Human Development programma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-schoolleider. In een vastgesteld archetype is gekeken naar de kwaliteiten waarover elke rector/directeur zou moeten beschikken. Deze kwaliteiten zijn gedefinieerd in zes dimensies.

Een rector is een:

  • (onderwijskundig) visionair;

  • authentiek leider;

  • ambassadeur van de school;

  • ondernemer;

  • mensenmens;

  • goede collega.

In een woordenschilderij zijn de zes dimensies weergegeven.

In alle functieprofielen voor nieuwe rectoren/algemeen directeuren wordt deze beschrijving meegenomen.

Ingegeven door ontwikkelingen als het intensiveringprogramma ‘Bewegen in Balans’, de invloed van COVID-19, de toenemende mate waarin scholen samenwerken en de wisselingen binnen de vereniging op alle niveaus (rectoren/directeuren, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht) zijn in 2021 specifieke aanvullingen gedaan op het archetype. Deze aanvullingen zijn tevens richtinggevend voor het gesprek met de rectoren/directeuren in het HD-programma. Het archetype en de aanvullingen vormen tezamen het vernieuwd ‘profiel rector/(algemeen)directeur Ons Middelbaar Onderwijs’.

Ontwikkelingen in 2021

In 2021 zijn er vier vacatures voor de functie van rector/directeur ingevuld door externe kandidaten. De vacatures zijn ontstaan vanwege pensionering en nieuwe functies van zittende rectoren/directeuren.

In 2021 is voor twaalf personen van de zittende populatie van rectoren/directeuren het HD-programma geëvalueerd. In gesprekken van de Raad van Bestuur met de schooldirectie en een delegatie van de medezeggenschapsraad is teruggekeken naar het functioneren van de rectoren/directeuren. Vooruitkijkend zijn prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest en de te verwachten rol hierin van de rectoren/directeuren. Samen met de zelfevaluatie is hieruit de persoonlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld.