Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Kennisdeling is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek; van docenten en onderzoekers voor docenten en onderzoekers.  

Het afgelopen jaar kende een kleine koerswijziging. Naast de publicatie van onderzoeksartikelen is meer ruimte geboden aan Script Talks: korte filmpjes waarin docentonderzoekers vertellen over de opbrengst van onderzoek.  

Ook is ingezet op Script Interview: docenten en onderzoekers vertellen in een persoonlijk verhaal wat hen motiveert, hoe ze het proces van onderzoeken aanpakken en welke interessante opbrengsten het oplevert. Opbrengsten voor henzelf, maar ook voor de scholen van de vereniging. 

Voorbeelden zijn het onderzoek naar het ‘jongensprobleem op school’, 'het gebruiken van visualisaties bij het schoolvak natuurkunde', 'de inzet van tools voor zelfregulerend leren' en een interview met docente Christa Krijgsman, die in het voorjaar promoveerde op 'beoordeling en motivatie in het schoolvak LO'

Er zijn zes publicatierubrieken

  • Script! Publicaties - Schoolgebonden onderzoek en artikelen over academische opleidingsscholen. Deze rubriek geeft ruimte aan

    • onderzoeksartikelen over de eigen lespraktijk;

    • verslagen over onderzoeksmatige activiteiten van de academische opleidingsscholen.

  • Script! Talks - In maximaal acht minuten vertelt een docent of onderzoeker wat collega’s kunnen hebben aan zijn of haar onderzoek

  • Script! Student Talks - Als leerling leer je ook onderzoek doen. In de Student-Talks presenteren leerlingen hun onderzoek

  • Script! Interview - Docenten vertellen hun persoonlijk verhaal; wat motiveert en beweegt hen in het doen van praktijkonderzoek.

  • Script! Dialoog - Experts in gesprek over een actueel thema.

  • Script! Themabundel - Een aantal artikelen rond een thema is samengebracht in speciale bundel.

De redactie bestond in het verslagjaar uit dr. R. Aarts (Tilburg University), dr. Annemieke Vennix (Technische Universiteit Eindhoven) en vanuit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs uit drs. K. Derksen (coördinatie), R. Groenendijk (docentonderzoeker en docent Nederlands op het Zwijsen College), J. Schaap-Groenhuis en Y. Boerenkamp.  

De redactie wordt ondersteund door twee externe tekstschrijvers en interviewers. 

Het afgelopen jaar is het aantal publicaties toegenomen en voor komend jaar wordt een gestage groei in het aantal gebruikers verwacht. Er komt meer aandacht voor het delen van de onderzoekspraktijken, tools en instrumenten die de onderzoeken leveren.