Langlopende schulden

Langlopende
schulden

Boekwaarde
1 januari 2021

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2021

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

33.282

 

1.875

1.875

31.407

7.500

23.907

Ministerie van
Financiën 1,12%

37.334

 

1.333

1.333

36.001

5.332

30.669

Ministerie van
Financiën 1,05%

51.749

 

1.917

1.917

49.832

7.668

42.164

Ministerie van
Financiën 0,96%

6.716

 

292

292

6.424

1.168

5.256

Ministerie van
Financiën 1,06%

7.372

 

264

264

7.108

1.052

6.056

Ministerie van
Financiën 1,23%

10.000

10.000

0

0

20.000

3.920

16.080

Ministerie van
Financiën 0,16%

7.200

0

300

300

6.900

1.200

5.700

Ministerie van
Financiën 0,10%

0

13.500

0

450

13.050

1.800

11.250

Europese
Investeringsbank
0,43%

52.000

 

4.000

4.000

48.000

16.000

32.000

Krediet-
instellingen

205.653

23.500

9.981

10.431

218.722

45.640

173.082

        

Doordecentra-
lisatiegelden

82.255

11.290

9.350

0

84.195

6.934

77.261

        
 

287.908

34.790

19.331

10.431

302.917

52.574

250.343

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen. In 2022 resteert een nog te trekken bedrag van € 9,4 miljoen.  

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

Gemeentegarantie Helmond

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

Gemeentegarantie Deurne

 

268.100

   
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.