Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Het verslagjaar was het jaar van de Europese aanbesteding Leermiddelen. Leermiddelen zijn niet alleen maar boeken. Er is een exponentiele groei te zien in digitale leermiddelen. Deze digitale leermiddelen worden steeds slimmer en meer adaptief, waarbij algoritmes in sommige gevallen al worden gebruikt om meer maatwerk te kunnen bieden. Deze trend gaat gepaard met innovatieve digitale leerplatformen waarop leerlingen hun leerproces deels kunnen laten plaatsvinden. Hierdoor is ook de noodzaak herkend om het leermiddelenbeleid onder de loep te nemen voor volgend kalenderjaar. 

Onderwijs organiseren is een hele uitdaging en daarvoor is samenwerking nodig. Vandaar dat er structurele contacten zijn met o.a. Kennisnet, SIVON, VO-raad en andere schoolbesturen om kennis en ervaring uit te wisselen rondom leermiddelenbeleid en ontwikkelingen. Met uitgeverijen is er structureel contact om de ontwikkelingen op leermiddelgebied te blijven monitoren.