Vernieuwingen vmbo

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. De komende jaren staan verschillende doorontwikkelingen in de planning voor het vmbo.

Lees meer ›Vernieuwingen vmbo

Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd.

Lees meer ›Onderwijstijd

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2020/2021 voor de afdeling vmbo-k 0,3% onder het landelijk gemiddelde. Voor de afdelingen vmbo-b, vmbo-k, havo en vwo ligt het slaagpercentage boven het landelijke gemiddelde.

Lees meer ›Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Lees meer ›Resultaten praktijkscholen

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Jongeren die zonder diploma van school gaan, hebben minder kansen om zelf in hun onderhoud te voorzien. Daarom heeft de Rijksoverheid als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen.

Lees meer ›Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2021 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 203, waarvan 58 reguliere vavo-leerlingen en 145 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Lees meer ›Vavo-leerlingen

ICT in het onderwijs

ICT is onmisbaar in het onderwijs van vandaag. Afgelopen jaar heeft ICT een cruciale rol gespeeld in de ontwikkelingen die versneld plaatsvinden in deze turbulente tijd.

Lees meer ›ICT in het onderwijs

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Het verslagjaar was het jaar van de Europese aanbesteding Leermiddelen. Leermiddelen zijn niet alleen maar boeken. Er is een exponentiele groei te zien in digitale leermiddelen.

Lees meer ›Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid