ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Alle medewerkers werkzaam bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kunnen terecht bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling. ProMotion biedt zowel individuele loopbaan- en coachtrajecten, als groepsgerichte trainingen aan.

Door de komst van Covid-19 zijn ook de werkzaamheden van ProMotion veranderd. Het merendeel van de gesprekken vond in 2021 digitaal plaats. In de individuele gesprekken kwamen het coronavirus en de daarmee gepaard gaande uitdagingen vaak aan bod, naast de reguliere vragen rondom loopbaanontwikkeling. De trainingen zijn, daar waar mogelijk, omgezet in online bijeenkomsten door gebruik te maken van diverse digitale hulpmiddelen.

In 2021 hebben 195 medewerkers een individueel traject bij ProMotion doorlopen. In 2020 waren dit er 162. De verhouding tussen OP en OOP bij individuele trajecten is grofweg 8:2. Er hebben 43 medewerkers aan de (online) trainingen en workshops (open inschrijving) deelgenomen.

Naast de trainingen en workshops op open inschrijving vinden er eveneens maatwerktrainingen plaats op aanvraag van de scholen. In 2021 hebben 459 medewerkers gebruik gemaakt van deze maatwerktrajecten. In 2020 waren dit er 188.

Kijk voor meer informatie over ProMotion op promotion-loopbaanontwikkeling.nl.