ICT in het onderwijs

ICT is onmisbaar in het onderwijs van vandaag. Afgelopen jaar heeft ICT een cruciale rol gespeeld in de ontwikkelingen die versneld plaatsvinden in deze turbulente tijd. Nu hybride onderwijs zich heeft ontwikkeld tot een blijvende en passende onderwijsvorm, heeft ICT dit mede mogelijk gemaakt. Medewerkers hebben zich steeds weer wendbaar en flexibel getoond door een snelle adoptie van relatief nieuwe ICT-systemen en digitale onderwijsconcepten. 

ICT is een essentieel ingrediënt voor elke digitale innovatie, zoals het bouwen van maatwerk voor de leerling. Door gebruik van data en deze in te zetten om leren zichtbaar te maken kan er worden geïnnoveerd naar een volgende generatie onderwijs, waarin leerlingen data-ondersteund adaptief onderwijs kunnen genieten. 

Op dit moment ligt er een uitdaging om deze digitale innovatie goed vorm te geven waarbij ook publieke waarden een plek krijgen naast de oververtegenwoordigde commerciële belangen. De vereniging verwacht dat de komende jaren hier een versnelling in kan en zal worden gemaakt vanuit gedeelde belangen in het onderwijs. 

Om het onderwijs toekomstbestendig te maken en kwaliteit te borgen is een stevige en stabiele ICT-infrastructuur essentieel. DigiKoers 2023 schrijft voor wat er op dit gebied dient te worden uitgevoerd om als fundament te fungeren voor het nieuwe hybride onderwijs.