Duurzaamheid

In 2020 zijn binnen de vereniging twee pilotprojecten gestart om te verkennen hoe met zo min mogelijk additionele kosten binnen bestaande en nieuwe gebouwen maatregelen in het kader van duurzaamheid geïmplementeerd kunnen worden. In 2021 is door het begeleidend adviesbureau de eindrapportage opgeleverd. Op basis van deze eindrapportage wordt toekomstig beleid op dit thema verder uitgewerkt.

Het afgelopen jaar is ook weer een vervolg gegeven aan het plaatsen van zonnepanelen bij onze scholen. Met de oplevering van drie nieuwe locaties in 2021, zijn nu op 34 scholen zonnepanelen geplaatst. Met deze zonnepanelen is het afgelopen jaar 3,4 miljoen kilowattuur (kWh) aan energie opgewekt, waarvan 1 miljoen kWh terug geleverd kon worden. In 2021 is weer voor twee scholen subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze aanvraag is nog in behandeling.