Actualisering gesprekscyclus

De traditionele systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat zowel in de wetenschap als in de praktijk ter discussie. Naar aanleiding hiervan is de gesprekscyclus van de vereniging geactualiseerd. Dit proces is in 2021 afgerond.

Er is op verenigingsniveau een kaderregeling voor de gesprekscyclus opgesteld. Vervolgens geeft iedere school hier op basis van de eigen visie invulling aan, waardoor de identiteit van de verschillende scholen tot uiting komt in de gesprekscyclus.