Covid-19 - Ventilatie in schoolgebouwen

In 2020 is door minister Slob een subsidie van in totaal € 360 miljoen aangekondigd voor het op orde brengen van het binnenklimaat in schoolgebouwen. In 2021 is hiervan € 100 miljoen beschikbaar gesteld via de regeling Specifieke Uitkeringen voor de Verbetering van het Binnenklimaat in Scholen (SUVIS). Omdat het beschikbare potje binnen korte tijd leeg was, is de regeling in het najaar van 2021 verlengd en is een tweede subsidietermijn opengesteld. De aanvraag van de subsidie loopt via de betreffende gemeente.

Binnen de vereniging is voor dertien scholen subsidie aangevraagd in het kader van de SUVIS-regeling. Voor tien scholen is de aanvraag inmiddels toegekend, de overige aanvragen zijn nog in behandeling. Binnen de regeling is slechts 30% van de rechtstreekse kosten subsidiabel, met een maximum op basis van het aantal leerlingen. De overige 70% en bijkomende kosten dienen via de gemeente en/of een eigen bijdrage verkregen te worden. Om deze reden zijn de aanvragen veelal beperkt gebleven tot reeds geplande initiatieven.