Onderwijs aan nieuwkomers

In 2021 is het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers) sterk toegenomen. Het aantal nareizende jongeren, in het kader van gezinshereniging, is ongeveer gelijk gebleven, maar zij verblijven vaak langer op een AZC wachtend op huisvesting in een gemeente. 

Op het AZC in Oisterwijk verzorgt 2College EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) Oisterwijk al sinds de jaren negentig onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Er wordt onderwijs aangeboden aan AMV’ers. Naast de kortdurende opvang van AMV’ers wordt er ook onderwijs aangeboden aan kinderen uit nieuwkomersgezinnen die op het AZC wonen en aan kinderen van statushouders die een huis hebben gekregen in Oisterwijk. De nadruk in het onderwijs ligt op het aanleren van Nederlands als tweede taal (NT2). Daarnaast worden de volgende vakken aangeboden: rekenen, maatschappijoriëntatie, ‘food and facility’, beeldende vorming en sport. Er is veel aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden, schoolse vaardigheden en studievaardigheden.  

Het onderwijs aan AMV’ers in Oisterwijk is gericht op de eerste periode van opvang, vaak twee tot vijf maanden. In deze periode doorlopen ze de procedure bij de IND en wordt over de status besloten: blijven in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Na de procedure worden de jongeren overgeplaatst naar een andere woonvorm elders in Nederland. Nieuwkomersgezinnen verblijven op het AZC tot ze een huis toegewezen krijgen in een andere gemeente. Zowel AMV’ers als kinderen uit gezinnen vervolgen hun onderwijsloopbaan op een ISK/EOA in hun nieuwe woonplaats. Kinderen van statushouders en arbeidsmigranten die in Oisterwijk wonen, verblijven vaak langer op de EOA in Oisterwijk en worden daar voorbereid op doorstroom naar passend regulier onderwijs.  

Per 1 augustus 2019 is Metameer aangesloten bij de vereniging. De locatie Metameer Stevensbeek verzorgt in een Internationale Schakelklas (ISK) onderwijs aan leerlingen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht en aan kinderen van (arbeids-)migranten. De doelgroep is zeer gevarieerd als het gaat om het onderwijs dat ze hebben genoten in hun land van herkomst. Er zitten veel culturen en achtergronden bij elkaar en het verloop binnen de ISK groot. In de soms korte periode dat ze op het ISK zijn, worden ze zo goed mogelijk voorbereid op het vervolg in het reguliere onderwijs.

De vluchtelingenstromen zijn onvoorspelbaar en worden beïnvloed door oorlogen en politiek. Dat maakt dat de samenstelling en hoeveelheid leerlingen en dus de bijbehorende bekostiging zeer sterk fluctueren. Het voortbestaan van het AZC in Overloon is allerminst zeker, wat maakt dat de toekomst van de ISK Metameer ook onzeker is. Ondanks al deze onzekerheden is de ISK voor leerlingen en personeel een fijne plek om te leren en te werken.

Binnen de vereniging geven verder de Bossche Vakschool in ’s-Hertogenbosch en het Merletcollege in Velp onderwijs in een ISK. Het personeel op deze scholen staat voor de taak om al deze jongeren goed onderwijs te geven, maar ook om de leerlingen een warm welkom te bieden als tegenhanger voor de vaak traumatische ervaringen.