Huisvestingslasten

Huisvestingslasten

2021

begroting
2021

2020

Huur

3.109

2.931

2.684

Verzekeringen

703

732

753

Onderhoud

8.709

8.507

9.023

Energie en water

7.702

6.642

6.443

Schoonmaakkosten

266

354

414

Heffingen

2.011

2.070

1.939

Overige

3.178

3.430

3.276

 

25.678

24.666

24.532

(bedragen x € 1.000)

De huisvestingslasten van 2021 zijn € 1,0 miljoen (4,1%) hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten.