Onderwijshuisvesting

In 2021 heeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting weer hoog op de agenda gestaan. Met name het binnenklimaat op scholen heeft, mede in relatie tot Covid-19, de nodige aandacht gekregen.

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Covid-19 - Ventilatie in schoolgebouwen

Binnen de vereniging is voor dertien scholen subsidie aangevraagd in het kader van de SUVIS-regeling. Voor tien scholen is de aanvraag inmiddels toegekend, de overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Lees meer ›Covid-19 - Ventilatie in schoolgebouwen

Duurzaamheid

In 2020 zijn binnen de vereniging twee pilotprojecten gestart om te verkennen hoe met zo min mogelijk additionele kosten binnen bestaande en nieuwe gebouwen maatregelen in het kader van duurzaamheid geïmplementeerd kunnen worden

Lees meer ›Duurzaamheid

Huisvestingsprojecten

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, leek in 2020 sprake te zijn van enige stabilisatie. Helaas zijn we eind 2021 geconfronteerd met sterke stijgingen in loon- en materiaalkosten.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten