Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2021

begroting
2021

2020

Rentebaten

9

0

17

Rentelasten

-2.673

-2.814

-2.595

 

-2.664

-2.814

-2.578

(bedragen x € 1.000)

Rentelasten

De rentelasten 2021 zijn met € 0,1 miljoen gestegen ten opzichte van 2020 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.

Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Rentelasten

BNG Bank

45.000

2,99%

2015 t/m 2029

1.030

European Investment bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

243

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

427

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

557

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

79

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

65

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m2052

177

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

12

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

13

    

2.603

(bedragen x € 1.000)