Pilot werkplezier

In samenwerking met TNO is in het schooljaar 2019-2020 de pilot werkplezier - een systematische aanpak van werkdruk - gestart. Op basis van literatuuronderzoek heeft TNO een systematische aanpak voor werkdruk ontwikkeld. Deze aanpak wordt op vier pilotscholen toegepast. TNO traint een aantal trajectbegeleiders in het kunnen begeleiden van deze trajecten op de pilotscholen. Als de aanpak een succes blijkt, kan deze aanpak in de toekomst worden toegepast op meerdere scholen.

De pilot werkplezier is begin 2021 afgerond met een eindevaluatie. Hieruit kwam naar voren dat de gevolgde aanpak scholen kan helpen om de werkdruk in kaart te brengen en aan te pakken. De aanpak wordt daarom breder uitgerold binnen de vereniging. Scholen die in de toekomst met de aanpak aan de slag willen kunnen daarbij hun voordeel doen met de leerpunten die uit de evaluatie van het pilotjaar naar voren kwamen.