Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel. Als gevolg van de krappe onderwijsarbeidsmarkt is het voor scholen vooral gedurende het schooljaar bij tijdelijke vacatures voor steeds meer vakken lastig om bevoegde docenten te vinden.

De stuurgroep flexibele arbeid richt zich op twee thema’s die met elkaar samenhangen:

  1. De aanbesteding van inleenarbeid
    In 2021 zijn de documenten voor de aanbesteding inleenarbeid opgesteld. Naast de stuurgroep is bij dit proces ook een expertgroep betrokken geweest. De aanbesteding is aan het einde van het kalenderjaar gepubliceerd. Gunning van de opdracht vindt in de loop van 2022 plaats.

  2. Organisatie intern flexibele arbeid
    Nadat duidelijk werd dat een vervangingspool voor de vereniging te complex en financieel risicovol bleek, heeft de stuurgroep in 2021 in samenwerking met de RAP regio’s uitgezocht wat andere mogelijkheden zijn om interne mobiliteit bij tijdelijke vacatures te verbeteren. Hiervoor is een ‘digitaal dynamisch portaal voor mobiliteit’ ontwikkeld, waarmee mogelijkheden voor bestuuroverstijgende mobiliteit verder verkend worden.