Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van de vereniging zijn in algemene dienst. Op 1 januari 2022 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

·

2College

de heer Leon Spaan

·

Baanderherencollege

mevrouw Mireille van der Kracht

·

Bossche Vakschool/Van Maerlant

mevrouw Fleur Cerini

·

De Nieuwste School

mevrouw Marieke van den Hurk

·

Eckartcollege

mevrouw Claire Arts

·

Elzendaalcollege

mevrouw Lisette Verstegen (wnd.rector)

·

Gymnasium Beekvliet

mevrouw Carla Faassen

·

Instelling VO Deurne

mevrouw Martine Overdijk

·

Jacob-Roelandslyceum

mevrouw Mireille van der Kracht

·

Jeroen Bosch College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Kwadrant Scholengroep

mevrouw Nynke Gerritsma

·

Maaslandcollege

mevrouw Marie-Antoinette van Steijn (wnd.rector)

·

Maurick College

de heer Ben van den Anker

·

Merletcollege

mevrouw Iedje Heere

·

Metameer

mevrouw Berita Cornelissen

·

Mill Hill College

de heer Ard van Aken

·

Munnikenheide College

mevrouw Barbara Baelemans

·

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

de heer Titus Frankemölle

·

OMO Scholengroep De Langstraat

de heer Edwin Verlangen

·

OMO Scholengroep Helmond

de heer Paul Metzemaekers

·

OMO scholengroep Tongerlo

mevrouw Marjolein de Leeuw

·

Parmant Scholen

mevrouw Corinne Sebregts

·

Rodenborch-College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Roncalli Scholengemeenschap

de heer Tom Heijnen

·

Rythovius College

de heer Robert Tops

·

Scholengemeenschap Were Di

de heer Edward de Gier

·

Sint-Janslyceum

de heer Jean Wiertz

·

Sint-Odulphuslyceum

de heer Jeroen Zeeuwen

·

Sondervick College

mevrouw Monique van Roosmalen

·

Theresialyceum

mevrouw Cisca Zweers

·

Van Maerlantlyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden

·

Varendonck College

mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen

·

VO Veghel

mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2021 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van Toezicht

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2021 wordt verwezen naar het 'Verslag Raad van Toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2021 wordt verwezen naar het ‘Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht voor het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Jos Kusters, voorzitter

  • mevrouw Yvonne Kops, lid

Ambtelijk secretaris van de Raad van Bestuur tot 1 januari 2022 is Rob van Eijck. Hij is tevens tot 1 januari 2022 algemeen directeur van het OMO-bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van de vereniging. Het OMO-bureau ondersteunt de Raad van Bestuur en de scholen. Algemeen directeur in 2021 is de heer Rob van Eijck, concerncontroller a.i. is de heer Peter Wemmenhove. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2021 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De commissie integriteitsvraagstukken (op basis van de klokkenluidersregeling) vormt een personele unie met de klachtencommissie. De samenstelling van de klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, twee artsen/psychologen en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de klachtencommissie was in 2021 als volgt:

  • de heer drs. H.M. Claessen

  • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (vice-voorzitter)

  • de heer mr. F. Lathouwers

  • de heer P. van der Poel

  • mevrouw drs. Y. Siebelink

  • de heer mr. S. Sonke

  • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)

Vertrouwenspersoon integriteit zijn de heer prof. dr. H.P.J. Witte en mevrouw E. Mostermans.