Scholingstrajecten

In 2021 hebben zowel de managementconsulenten personeel als ProMotion wederom diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd. Vanwege de coronamaatregelen hebben deze scholingstrajecten overwegend digitaal plaatsgevonden. De thema’s waren divers van aard. Zo is er aandacht geweest voor:

  • werkdruk;

  • het goede gesprek;

  • mijn contract eindigt, en nu?;

  • LinkedIn.