Bijlage 7: Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

Tilburg University (TiU)

 • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen;

 • De ULT is partner van alle academische opleidingsscholen van OMO: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

 • ULT is partner van de leerateliers;

 • De ULT participeert in de redactie van Script!;

 • Ten behoeve van maatwerktrajecten voor leerlingen wordt samengewerkt met Tilburg University;

 • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen;

 • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten;

 • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie;

 • Samenwerking in het Palladio-programma;

 • De ULT is betrokken als (co) promotor in promotietrajecten vanuit de OMO-beurs;

 • De ULT is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren.

Radboud Universiteit (RU), in het bijzonder met de Radboud Docenten Academie (RDA)

 • Partner van alle AOS’en: AOS-West-Brabant, AOS-Midden-Brabant, AOS-Oost-Brabant en AOS-Zuid-Oost-Brabant;

 • De RDA maakt deel uit van de redactie van Script!;

 • RDA is partner van de leerateliers.

 • De RDA is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in het bijzonder de Eindhoven School of Education (ESoE)

 • De ESoE is partner van alle AOS’en: AOS ol Oost-Brabant en AOS Zuidoost-Brabant;

 • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;

 • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuzedagen;

 • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre-University College;

 • Betrokken in de Raden van Advies van de OMO-scholen in Eindhoven;

 • Samenwerking in het Palladio programma;

 • ESoE participeert in de redactie van Script!;

 • De ESoE is betrokken bij onderzoek op een aantal scholen;

 • De ESoE is partner in de leerateliers;

 • De EsoE is betrokken als (co) promotor in promotietrajecten vanuit de OMO-beurs;

 • De EsoE is betrokken bij de professionalisering van docent-onderzoekers en onderzoekscoördinatoren.

Hogeschool van Rotterdam (HR)

 • Deze is verbonden aan de Academische Opleidingsschool West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de westhoek van Brabant;

 • De HR verzorgt de opleiding voor de PIE-bevoegdheid in afstemming met AOS West.

Fontys Hogescholen

 • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen;

 • FLOT is verbonden aan alle vier Academische Opleidingsscholen. Verschillende lectoraten zijn hierbij betrokken;

 • FLOT is betrokken bij de professionalisering van schoolopleiders en werkplekbegeleiders;

 • Ten behoeve van maatwerktrajecten voor leerlingen wordt samengewerkt met Fontys;

 • Samenwerking met scholen voor profielwerkstukken en keuzedagen;

 • Participeert in enkele raden van advies van OMO-scholen;

 • Fontys is partner van de leerateliers;

 • Fontys en OMO werken samen in het leernetwerk Studiesucces;

 • Fontys ICT werkt samen met Parmant Scholen voor het ontwikkelen van HavICT;

 • Fontys werkt samen met OMO aan schakelmodules voor leerlingen uit Havo 4 of 5.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

 • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant;

 • De HAN is betrokken bij de professionalisering van schoolopleiders en werkplekbegeleiders;

 • De Academie Educatie van de HAN is partner van de leerateliers;

 • Participeert in enkele Raden van Advies.

Avans Hogescholen

 • Ten behoeve van maatwerktrajecten voor leerlingen wordt samengewerkt met Avans;

 • Avans werkt samen met OMO aan schakelmodules voor leerlingen uit Havo 4 of 5.

Overzicht partnerschappen AOS 

Hbo / wo

Lerarenopleiding

West

Midden

Noordoost

Zuidoost

hbo

Hogeschool Rotterdam

+

-

-

-

Hogeschool Arnhem Nijmegen

-

-

+

-

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

+

+

+

+

Fontys Sport Hogeschool

+

+

-

+

Hogeschool voor de Kunsten

+

+

+

+

wo

Eindhoven School of Education

+

+

+

+

Radboud Docenten Academie

+

+

+

+

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

+

+

+

+

TU/Delft

(+)

-

-

-