Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers binnen Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten. Het traject past tevens binnen de bredere ambitie om het totale aanbod voor opleidingsmogelijkheden voor medewerkers te vergroten en daarmee een breed leerlandschap te creëren.

Het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT) is een ontwikkel- en scholingsprogramma van achttien maanden voor medewerkers met de potentie en ambitie om op termijn een functie als rector/directeur te vervullen. Het is een traject voor en door collega’s. Rectoren/directeuren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en de uitvoering van het traject. Dit betekent dat niet alleen de deelnemers zich ontwikkelen, maar ook de organisatie zich ontwikkelt.

In het verslagjaar is het traject voorbereid en zijn de eerste onderdelen ontwikkeld. Een eerste groep van zestien enthousiaste deelnemers is geselecteerd. Deze groep is in september met de eerste leergang van het traject gestart. In de eerste vier maanden zijn zij aan de slag gegaan met een eerste casus, zijn zij geïnspireerd door diverse gastsprekers en hebben zij door middel van workshops en intervisie gewerkt aan hun persoonlijk leiderschap. Een leercoach begeleidt hen in het behalen van eigen leerdoelen en een mentor reflecteert met de deelnemers op leiderschapsvraagstukken. Een intensief en rijk programma.