Huisvestingsprojecten

Ontwikkelingen bouwmarkt

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, leek in 2020 sprake te zijn van enige stabilisatie. Helaas zijn we eind 2021 geconfronteerd met sterke stijgingen in loon- en materiaalkosten. Schaarste op de markt heeft zijn weerslag op levertijden en bouwprijzen. De binnen de vereniging gehanteerde normbedragen pasten voor 2021 nog binnen de reguliere indexeringen, voor 2022 wordt een stijging verwacht.

Bouwprojecten

In 2021 is weer een aantal bouwprojecten opgeleverd. Zo werden recent de (ver)nieuwbouw van het Varendonck College in Asten, het Dr. Knippenbergcollege in Helmond en de Norbertus Gertrudis Mavo in Roosendaal opgeleverd.

Ontwerpende partijen zijn geselecteerd in onder andere Someren (Varendonck College) en Eindhoven (Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo). Concreet gebouwd wordt inmiddels in Deurne (Alfrinkcollege/De Sprong). Projecten in Den Bosch (Van Maerlant, Bossche Vakschool en Rodenborch-College), Sint Michielsgestel (Gymnasium Beekvliet) en Bergen op Zoom (Moller Juvenaat) worden komend jaar opgeleverd.

Verdere stappen naar toekomstbestendige huisvesting zijn gezet voor het Rythovius College (Eersel), Theresialyceum (Tilburg), Mill Hill College (Goirle) en De Nieuwste School (Tilburg).

Onderstaande tabellen geven een overzicht van lopende bouwprojecten met bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten. Voor de projecten binnen het kader van doordecentralisatie dient opgemerkt te worden dat vanuit de betreffende scholen een structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks bedrag per leerling wordt geleverd.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

 

Doorde-
centralisatie

Vermogens-
beslag scholen

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

 

13.500

 

13.500

 

VO Veghel

Aanpassen ventilatie

Veghel

 

4.038

 

3.606

432

Jeroen Bosch College/Rodenborch-College

Nieuwbouw

Den Bosch

 

40.900

 

40.900

 

Bossche Vakschool

Vervangende nieuwbouw

Den Bosch

 

20.500

 

20.500

 

Van Maerlant

Vervangende nieuwbouw

Den Bosch

 

14.900

 

14.900

 

Varendonck College

Vervangende nieuwbouw

Asten

 

7.407

 

6.007

1.400

Gymnasium Beekvliet

Uitbreiding en grootschalige renovatie

Sint-Michielsgestel

 

8.000

 

8.000

 

OMO sg Tongerlo

Vernieuwbouw Mavo

Roosendaal

 

8.000

 

8.000

 

OMO sg Tongerlo

Vernieuwbouw en uitbreiding Lyceum

Roosendaal

 

24.900

 

24.900

 

OMO Sg Helmond

Nieuwbouw Praktijkschool in het stadion

Helmond

 

5.500

 

5.500

 

OMO Sg Helmond

Nieuwbouw Dr. Knippenberg

Helmond

 

20.900

 

20.900

 
    

168.545

 

166.713

1.832

Tabel: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

 

Gemeente/
provincie

Vermogens-
beslag scholen

Van Maerlantlyceum

Vernieuwbouw

Eindhoven

 

21.269

 

20.175

1.094

SG Kwadrant

Nieuwbouw

Dongen

 

16.294

 

13.794

2.500

Theresialyceum

Vernieuwbouw

Tilburg

9.600

  

8.640

960

Varendonck College

Realisatie unilocatie

Someren

 

7.231

 

5.903

1.328

Parmant Scholen

Nieuwbouw Sint Joris en Helder

Eindhoven

 

28.335

 

26.877

1.458

Parmant Scholen

Vernieuwbouw Antoon Schellens

Eindhoven

500

  

500

 

Diverse scholen

Plaatsing zonnepanelen

 

5.075

  

5.075

 
   

15.175

73.129

 

80.964

7.340

Tabel: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)