Versterking van betrokkenheid ouders

Actieve betrokkenheid van ouders is sinds jaar en dag een factor van belang op de scholen binnen de vereniging.

Lees meer ›Versterking van betrokkenheid ouders

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau plaatsvindt.

Lees meer ›Klachtencommissie

Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Naast de algemene klachtenregeling kent Ons Middelbaar Onderwijs een regeling met betrekking tot bezwaar en beroep in leerlingenzaken.

Lees meer ›Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Klokkenluidersregeling

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een klokkenluidersregeling.

Lees meer ›Klokkenluidersregeling

Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019’. De code is met name bedoeld als een ondersteunend, richtinggevend en inspirerend instrument om de governance van onderwijsorganisaties vorm te geven.

Lees meer ›Code Goed Onderwijsbestuur

Ledenraad en regiobijeenkomsten Raden van Advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Lees meer ›Ledenraad en regiobijeenkomsten Raden van Advies

Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

In diverse regio’s in Nederland zorgt de leerlingendaling voor toenemende druk op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs.

Lees meer ›Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In meerdere regio’s vinden samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen plaats. Deze samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden.

Lees meer ›Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Positie in de regionale samenleving

De Raad van Bestuur en de scholen zorgen op verschillende manieren samen voor de positionering van de school in de samenleving.

Lees meer ›Positie in de regionale samenleving