Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen vo-scholen in Nederland vanaf schooljaar 2021/2022 extra middelen voor de NPO-doelen

Lees meer ›Nationaal Programma Onderwijs

Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

In het informele deel van de jaargesprekken verzorgt iedere school een aantal presentaties met de ontwikkelingen en innovaties passend bij het gekozen jaarthema.

Lees meer ›Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

Persoonsvorming en socialisatie

Naast kwalificatie (kennis, vaardigheden, houding) hechten we ook veel belang aan socialisatie (betrokkenheid, relatie, burgerschap) en subjectificatie (persoonsvorming, identiteit, waarden).

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie

Lessentabel en eindtermen vak levensbeschouwing

Levensbeschouwing is het enige vak waarvoor door de overheid geen kerndoelen zijn geformuleerd; op grond van de vrijheid van onderwijs is het aan het schoolbestuur, i.c. de school om dit naar eigen inzicht in te vullen.

Lees meer ›Lessentabel en eindtermen vak levensbeschouwing

Project Verdieping identiteit

In het Project Verdieping identiteit wordt op een tiental scholen een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd.

Lees meer ›Project Verdieping identiteit

Burgerschapsonderwijs

Naast goed onderwijs geeft de vereniging vorm aan goed menszijn, goed leven en goed handelen. Dit zijn de pijlers uit Koers 2023 en daarom ook de reden dat OMO nadrukkelijk aandacht geeft aan burgerschapsonderwijs.

Lees meer ›Burgerschapsonderwijs

Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

In 2021 is een kennisnetwerk burgerschapsonderwijs opgericht. Dit kennisnetwerk heeft als doel alle collega’s, die vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op hun scholen, met elkaar te verbinden en te inspireren.

Lees meer ›Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

De Burgerschapsestafette

Op basis van een initiatief rondom waardengedreven onderwijs is in 2018 het project ‘Burgerschapsestafette’ van start gegaan. Het streven van de Burgerschapsestafette is om vorm te geven aan breed gedragen burgerschapsonderwijs over de leerjaren en vakken heen.

Lees meer ›De Burgerschapsestafette

Burgerschap Meten

Met het meetinstrument Burgerschap Meten kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen.

Lees meer ›Burgerschap Meten