De Burgerschapsestafette

Op basis van een initiatief rondom waardengedreven onderwijs is in 2018 het project ‘Burgerschapsestafette’ van start gegaan. Het streven van de Burgerschapsestafette is om vorm te geven aan breed gedragen burgerschapsonderwijs over de leerjaren en vakken heen. Dit gebeurt aan de hand van prikkelende vraagstellingen met (morele) dilemma’s waarover de dialoog wordt aangegaan in de klas. Inspiratiemateriaal wordt daarbij opgeslagen in een openbaar toegankelijke database. Het estafettekarakter wordt vormgegeven doordat nieuw materiaal door scholen kan worden toegevoegd. Op deze manier groeit het aanbod aan inspiratiemateriaal dat voor burgerschapsonderwijs kan worden ingezet.

Na een pilotfase is de Burgerschapsestafette in 2020 geïntroduceerd op alle scholen binnen de vereniging. Vanaf november 2020 is ook de database met inspiratiemateriaal aan de hand van morele dilemma’s online. De database is te vinden op burgerschapsestafette.com. Nadat begin 2021 de uitrol in verband met de coronapandemie kort is gepauzeerd, is deze in augustus weer opgepakt. Het streven is om de estafette een duurzame plek in het (burgerschaps)onderwijs op de school te geven.

Op de scholen binnen de vereniging zijn verschillende burgerschapsambassadeurs aangesteld. Zij enthousiasmeren collega’s op de scholen om de Burgerschapsestafette in hun lessen te gebruiken en ontwikkelen samen met collega’s nieuw inspiratiemateriaal waar ook andere scholen gebruik van kunnen maken.

De Burgerschapsestafette wordt financieel ondersteund door een externe subsidieverstrekker voor 50% van de investeringen. Aan deze subsidieverstrekker wordt periodiek verantwoording afgelegd.