Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

In 2021 is een kennisnetwerk burgerschapsonderwijs opgericht. Dit kennisnetwerk heeft als doel alle collega’s, die vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op hun scholen, met elkaar te verbinden en te inspireren. Dit gebeurt door het organiseren van fysieke activiteiten rondom burgerschap en het delen van kennis in een groep op ONS, het sociaal intranet van de vereniging. De eerste fysieke bijeenkomst heeft in oktober 2021 plaatsgevonden. Het streven is om na de pandemie structureel minimaal twee fysieke bijeenkomsten per jaar te organiseren.