Lerarenregister/Lerarenportfolio

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd. Onderdeel van deze wet was de invoering van een verplicht lerarenregister. 

Op 16 november 2021 is het voorstel om het lerarenregister af te schaffen door middel van stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat leraren niet meer verplicht zijn zich in te schrijven in het Lerarenportfolio. Hiermee vervalt ook de verplichting van de werkgever om gegevens aan te leveren aan DUO voor verwerking in het Lerarenportfolio.