Burgerschapsonderwijs

Naast goed onderwijs geeft de vereniging vorm aan goed menszijn, goed leven en goed handelen. Dit zijn de pijlers uit Koers 2023 en daarom ook de reden dat OMO nadrukkelijk aandacht geeft aan burgerschapsonderwijs. Hoe burgerschapsonderwijs een plek krijgt in het curriculum is een opdracht aan de scholen, met ondersteuning op verenigingsniveau.

Ondersteuning vindt plaats in de voorbereiding en uitvoering van activiteiten rondom burgerschapsonderwijs met: 

en in de (beleidsmatige) evaluatie van het burgerschapsonderwijs met: