Zelfevaluatie-instrument

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen. Het belang van burgerschapsonderwijs en de noodzaak van versterking van de kwaliteit daarvan worden steeds meer gezien. Burgerschap is meetbaar op het niveau van zelfevaluaties (schoolplannen, schoolgidsen, meldcodes, veiligheidsprotocollen, etc.). Om dit meetbaar te maken heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) een digitale vragenlijst gemaakt in de vorm van een zelfevaluatie-instrument (het schoolontwikkelingsmodel). De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken. Het model is een gevalideerd model van de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van het Onderwijs.

Op dit moment nemen vijftien scholen/scholengroepen deel aan de pilot ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’. De scholen/scholengroepen die al langer met het zelfevaluatie-instrument (ZEI) werken begeleiden de partnerscholen (de nieuwe scholen/scholengroepen) bij het werken met het ZEI. Het is de bedoeling dat het aantal scholen dat het ZEI gebruikt om het burgerschapsonderwijs te evalueren in de komende jaren verder toeneemt. Hiervoor worden ook nadere afspraken op bestuursniveau gemaakt met Risk Changer, de partij die het ZEI aanbiedt aan de scholen.