2College Durendael

www.2college.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

  • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

  • 2College Durendael, Oisterwijk

  • 2College EOA, Oisterwijk

  • 2College Jozefmavo, Tilburg

  • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”
Je groeit op 2College Durendael

Het onderwijs van de scholen van 2College is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. 2College werkt aan een sterke basis voor de leerlingen om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. Wij geloven namelijk dat je voor persoonlijke groeit elkaar nodig hebt. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling zelf leidinggeven aan zijn leven!

Het kalenderjaar 2021 was een jaar waarin corona nog de boventoon voerde. Veel van wat we gewend waren te doen moest in één keer anders.
Het kalenderjaar stond verder in het teken van het opstellen van de vestigingsplannen aansluitend op het recent ontwikkelde schoolplan van 2College. Samen met medewerkers van iedere vestiging zijn deze vestigingsplannen afgerond in het najaar van 2021.
De eerste stappen zijn gezet om de kwaliteitszorg binnen de organisatie beter door te voeren. Hiervoor is een datateam opgericht waarin iedere datacoach de eigen vestiging vertegenwoordigd. De coaches hebben een faciliterende en enthousiasmerende rol en de directie omarmt, stimuleert en waardeert het werken met data. Het plan wordt in 2022 voorgezet zodat werken met data gewoon wordt op 2College.
2College heeft zich aangesloten bij twee onderwijsinitiatieven in Tilburg, namelijk voortgezet vrijeschoolonderwijs onder de naam Waldorfstroom en bij de tienerschool genaamd Community College West. Beiden een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod van de scholen van 2College. Bij genoeg aanmeldingen starten beide initiatieven vanaf schooljaar 2022-2023.

Waldorfstroom en Community College West
Twee initiatieven waar 2College zich bij heeft aangesloten zijn Waldorfstroom en Community College West. Door deze nieuwe onderwijsvormen valt er onder de paraplu van 2College nog meer te kiezen voor de leerlingen in Tilburg en omgeving. Voortgezet vrijeschool onderwijs en een tienerschool voor leerlingen die de stap naar de middelbare school nog te groot vinden.

2College Durendael
2College Durendael heeft zijn vestigingsplan verder geconcretiseerd en gaat de komende vier jaar aan de slag om tot een concretisering van de vijf gekozen speerpunten te komen. Vanuit de essentie: ‘Je groeit op Durendael’ willen we leerlingen meer laten leren/werken in verbondenheid (samenwerkend leren) en meer aandacht te hebben voor levensecht leren: de wereld de school in en de school de wereld in.
Daarnaast gaan we de komende jaren werken vanuit bewezen effectieve vormen van leren: doelgericht werken, succescriteria benoemen en feedback organiseren. Ook de keuzevrijheid voor leerlingen bínnen het verplichte, maar eveneens gekozen curriculum wordt vergroot, waardoor er ruimte ontstaat voor versterking (ondersteuning), verdieping en versnelling.
Tot slot moet dit alles zijn weerslag krijgen in een instrument dat wij hiertoe als deels in ons onderwijs inzetten: het digitale portfolio. Dit hulpmiddel wordt het ‘groeidocument’ waarin elke leerling zijn groei beschrijft en evalueert.