2College Cobbenhagenmavo

www.2college.nl 
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

  • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

  • 2College Durendael, Oisterwijk

  • 2College EOA, Oisterwijk

  • 2College Jozefmavo, Tilburg

  • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”
Leren van en met elkaar op 2College Cobbenhagenmavo

Het onderwijs van de scholen van 2College is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. 2College werkt aan een sterke basis voor de leerlingen om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. Wij geloven namelijk dat je voor persoonlijke groeit elkaar nodig hebt. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling zelf leidinggeven aan zijn leven!

Het kalenderjaar 2021 was een jaar waarin corona nog de boventoon voerde. Veel van wat we gewend waren te doen moest in één keer anders.
Het kalenderjaar stond verder in het teken van het opstellen van de vestigingsplannen aansluitend op het recent ontwikkelde schoolplan van 2College. Samen met medewerkers van iedere vestiging zijn deze vestigingsplannen afgerond in het najaar van 2021.
De eerste stappen zijn gezet om de kwaliteitszorg binnen de organisatie beter door te voeren. Hiervoor is een datateam opgericht waarin iedere datacoach de eigen vestiging vertegenwoordigd. De coaches hebben een faciliterende en enthousiasmerende rol en de directie omarmt, stimuleert en waardeert het werken met data. Het plan wordt in 2022 voorgezet zodat werken met data gewoon wordt op 2College.
2College heeft zich aangesloten bij twee onderwijsinitiatieven in Tilburg, namelijk voortgezet vrijeschoolonderwijs onder de naam Waldorfstroom en bij de tienerschool genaamd Community College West. Beiden een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod van de scholen van 2College. Bij genoeg aanmeldingen starten beide initiatieven vanaf schooljaar 2022-2023.

Waldorfstroom en Community College West
Twee initiatieven waar 2College zich bij heeft aangesloten zijn Waldorfstroom en Community College West. Door deze nieuwe onderwijsvormen valt er onder de paraplu van 2College nog meer te kiezen voor de leerlingen in Tilburg en omgeving. Voortgezet vrijeschool onderwijs en een tienerschool voor leerlingen die de stap naar de middelbare school nog te groot vinden.

2College Cobbenhagenmavo
Grootste zorg op de Cobbenhagenmavo is het leerlingenaantal. Dit is op een kritische grens beland waardoor we erg afhankelijk worden van de zijinstroom om in de bovenbouw de clusters betaalbaar te houden.
De ontwikkeling van het vestigingsplan biedt kansen en geeft het personeel energie om de school beter te profileren. Niet langer de mavo waar je een diploma haalt (vaak met veel extra zorg en inspanning van docenten) maar veel meer gericht op wat je in de maatschappij kunt betekenen, waar je je in door wil ontwikkelen. Letterlijk de school uit en in samenwerking met de mbo-opleidingen ervaren waar je goed in bent en wat je hiervoor nodig hebt. En ja, daar hoort ook een diploma bij, maar dit is meer een middel om verder te komen dan een doel op zich. Het vak technologie & toepassing speelt hierin een belangrijke aanjagende rol. Uiteindelijk hopen we op een 80-20 model uit te komen waarbij de leerlingen ook daadwerkelijk 20% van de tijd buiten de school aan het leren zijn.