2College Cobbenhagenlyceum

www.2college.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

  • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

  • 2College Durendael, Oisterwijk

  • 2College EOA, Oisterwijk

  • 2College Jozefmavo, Tilburg

  • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”
Open je wereld op 2College Cobbenhagenlyceum

Het onderwijs van de scholen van 2College is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. 2College werkt aan een sterke basis voor de leerlingen om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. Wij geloven namelijk dat je voor persoonlijke groeit elkaar nodig hebt. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling zelf leidinggeven aan zijn leven!

Het kalenderjaar 2021 was een jaar waarin corona nog de boventoon voerde. Veel van wat we gewend waren te doen moest in één keer anders.
Het kalenderjaar stond verder in het teken van het opstellen van de vestigingsplannen aansluitend op het recent ontwikkelde schoolplan van 2College. Samen met medewerkers van iedere vestiging zijn deze vestigingsplannen afgerond in het najaar van 2021.
De eerste stappen zijn gezet om de kwaliteitszorg binnen de organisatie beter door te voeren. Hiervoor is een datateam opgericht waarin iedere datacoach de eigen vestiging vertegenwoordigd. De coaches hebben een faciliterende en enthousiasmerende rol en de directie omarmt, stimuleert en waardeert het werken met data. Het plan wordt in 2022 voorgezet zodat werken met data gewoon wordt op 2College.
2College heeft zich aangesloten bij twee onderwijsinitiatieven in Tilburg, namelijk voortgezet vrijeschoolonderwijs onder de naam Waldorfstroom en bij de tienerschool genaamd Community College West. Beiden een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod van de scholen van 2College. Bij genoeg aanmeldingen starten beide initiatieven vanaf schooljaar 2022-2023.

Waldorfstroom en Community College West
Twee initiatieven waar 2College zich bij heeft aangesloten zijn Waldorfstroom en Community College West. Door deze nieuwe onderwijsvormen valt er onder de paraplu van 2College nog meer te kiezen voor de leerlingen in Tilburg en omgeving. Voortgezet vrijeschool onderwijs en een tienerschool voor leerlingen die de stap naar de middelbare school nog te groot vinden.

2College Cobbenhagenlyceum
Inmiddels is het KED-onderwijs de bovenbouw binnen gekomen. De aanpassing door corona heeft ervoor gezorgd dat de snelheid van implementatie minder snel gaat dan gehoopt. Toch hebben we stappen gemaakt; werkpaden, coaching en de portal zijn geïntroduceerd en worden door ontwikkeld. Scholing heeft in het teken van deze ontwikkeling gestaan. Helaas merken we wel dat de achterstanden, en zeker het gebrek aan motivatie, ervoor zorgen dat veel leerlingen de aansluiting lijken te verliezen en vertraging gaan oplopen. In de onderbouw hebben we veel nieuwe coaches (in de functie onderwijsassistent) benoemd. Dit zorgt voor een beter evenwicht bij de vakdocenten en maakt de organisatie flexibeler. Wel moeten we in de onderbouw de mobiliteit van de leerlingen weer gaan herinvoeren; leerlingen zijn door de maatregelen van de afgelopen twee jaar te veel ‘frontaal’ benaderd. De groei van de school kan een zorg zijn omdat we met een ruimtegebrek komen te zitten en we wellicht over moeten gaan op loting om onze doelen te blijven bereiken. Het vestigingsplan biedt veel uitdagingen, maar geen verrassingen voor het personeel, omdat het een voorzetting is van de ingeslagen weg.