Huisvestingratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten inclusief afschrijvingslasten op gebouwen en terreinen en de totale lasten. De onderwijsinspectie hanteert als signaleringswaarde een bovengrens van 0,1.

Het verloop van de huisvestingsratio is in het volgende overzicht gepresenteerd:

Grafiek: Huisvestingsratio