Inkoopprojecten

Er zijn verschillende redenen om een inkoopproces te starten, zoals een einddatum van het contract, een verzoek van de Raad van Bestuur, een verzoek van een school of op basis van wet- en regelgeving. Samen met de beleidsverantwoordelijke wordt het beleid opgesteld of vindt herijking van het beleid plaats. Voor een inkoopproject is het noodzakelijk dat er een beleid is dat als leidraad fungeert voor de definitie van de opdracht, het opstellen van het programma van eisen, de gunningcriteria en het contract. Daarna wordt definitie gegeven aan het inkoopproject.

In 2021 zijn de volgende inkoopprojecten gestart of lopende:

  • Inleenarbeid

  • Arbodienstverlening

  • School- en kantoormeubilair – Raamovereenkomsten met 5 opdrachtnemers

  • School- en kantoormeubilair – diverse mini-competities (op schoolniveau)

  • Schoonmaakdienstverlening – 4 percelen

  • Leermiddelen

In 2021 zijn de volgende inkoopprojecten afgerond:

  • Schoonmaakdienstverlening – 9 percelen met diverse opdrachtnemers – 1 augustus 2021

  • ELO – 10 percelen met twee opdrachtnemers – 1 september 2021

  • School- en kantoormeubilair – diverse mini-competities (op schoolniveau)