Duurzaamheid

In 2020 zijn binnen de vereniging twee pilotprojecten gestart om te verkennen hoe met zo min mogelijk additionele kosten binnen bestaande en nieuwe gebouwen maatregelen in het kader van duurzaamheid geïmplementeerd kunnen worden

Lees meer ›Duurzaamheid

Huisvestingsprojecten

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, leek in 2020 sprake te zijn van enige stabilisatie. Helaas zijn we eind 2021 geconfronteerd met sterke stijgingen in loon- en materiaalkosten.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten