CAO OMO

In 2021 is overeenstemming bereikt over de CAO OMO 2021 als opvolger van de CAO OMO 2018.

Lees meer ›CAO OMO

De startende leraar in de spotlight bij OMO

De positie van de startende leraar in de vereniging verdient extra aandacht. Als vereniging willen we werk maken van goed werkgeverschap.

Lees meer ›De startende leraar in de spotlight bij OMO

Pilot werkplezier

In samenwerking met TNO is in het schooljaar 2019-2020 de pilot werkplezier - een systematische aanpak van werkdruk - gestart. Op basis van literatuuronderzoek heeft TNO een systematische aanpak voor werkdruk ontwikkeld.

Lees meer ›Pilot werkplezier

Lerarenregister/Lerarenportfolio

Op 16 november 2021 is het voorstel om het lerarenregister af te schaffen door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat leraren niet meer verplicht zijn zich in te schrijven in het Lerarenportfolio.

Lees meer ›Lerarenregister/Lerarenportfolio

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2021.

Lees meer ›Personeel in kerncijfers

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage in 2021 voor de vereniging was in 5,09% (in 2020 was dit 5,01%).

Lees meer ›Ziekteverzuim