IVO Deurne – Peellandcollege

www.ivo-deurne.nl
rector: Martine Overdijk (Elke Oegema tot 1 september 2021)
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

  • Peellandcollege, Deurne

  • Alfrinkcollege, Deurne

  • Hub van Doornecollege, Deurne

  • Sprongcollege, Deurne

IVO Deurne is volop in beweging. De school heeft het predicaat gezonde school en biedt buitenschoolse programma’s op het gebied van sport en cultuur aan. De teams van de vier deelscholen zijn druk bezig met onderwijsontwikkeling en het versterken van de ondersteuningsstructuur.

Organisatie in ontwikkeling
Onze ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. We willen een goed bekend staande regioschool in Deurne en omstreken zijn. Daarom werken we samen aan:

  • Onderwijskwaliteit: We begeleiden leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven lang leven.

  • Pedagogisch klimaat: Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

  • Duurzaamheid: Op onze school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld.

  • Professionele cultuur: We worden beter met en door elkaar.

  • Partnerschap: Samen met ouders en partners bereiden we onze leerlingen op een zinvolle wijze voor op hun toekomst.

  • Nieuwbouw: De nieuwbouwplannen voor het Alfrinkcollege en Sprongcollege krijgen steeds meer vorm en verlopen nog steeds volgens plan met een oplevering in 2023 in het vooruitzicht.

Onderwijs in coronatijd
Les geven en les krijgen in coronatijd betekent veel schakelen, veel flexibiliteit. Binnen onze scholen lukte dat goed afgelopen jaar. Het onderwijs was de ene keer live, de andere keer hybride en soms ook helemaal online. Uitgangspunt was altijd om leerlingen zoveel mogelijk fysiek naar school te laten gaan, omdat dat bijdraagt aan het welbevinden van de leerlingen.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas
Bij IVO Deurne staat de aandacht voor de leerling écht voorop. In kleine mentorgroepen is er aandacht voor elke leerling. Er is een ontwikkeling ingezet van begeleiden naar coachen zodat leerlingen stap voor stap steeds meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen over hun eigen leerproces.