Merletcollege – Cuijk

www.merletcollege.nl
rector: Iedje Heere 
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

  • Grave

  • Cuijk

  • Mill

Samen werken aan jouw toekomst!

Het Merletcollege draagt in de gemeente Land van Cuijk, samen met Metameer en het Elzendaalcollege, de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.
Naast de drie reguliere locaties in Cuijk, Mill en Grave heeft het Merletcollege ook een locatie Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Een locatie die gespecialiseerd is in het onderwijs geven aan nieuwkomers.

In augustus 2021 is gestart met het nieuwe schoolplan. Het Merletcollege staat voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in de wijde regio, zowel in als buiten het Land van Cuijk. We hebben ambities om het onderwijs beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben voor de wereld van morgen. Binnen het onderwijs geven we de leerlingen een actievere rol in wat en hoe zij willen leren. Dat doen we aan de hand van drie kernwaarden.

De eerste kernwaarde is dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan. Vanuit een positieve benadering stimuleren we elkaar om te leren en te ontwikkelen.
Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen. Door te participeren (kernwaarde twee) leer je jezelf en de ander kennen.
Persoonlijk is onze derde kernwaarde. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op school en de ruimte krijgt om te ontdekken wat en hoe je wilt leren zodat je het beste in jezelf naar boven kunt halen.

Ons onderwijsconcept kenmerkt zich door een breed palet van vakken die in samenhang met elkaar worden aangeboden. Voor leerlingen valt er dus wat te kiezen. Om het keuzeproces te ondersteunen en maatwerk te kunnen bieden hebben we ingezet op de ontwikkeling van didactisch coachen. Onze medewerkers hebben ruimte gekregen om hun onderwijs en begeleiding af te stemmen op de leer- en ontwikkelbehoefte van de leerlingen, zodat deze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Om uitdagend onderwijs te realiseren zoeken we de verbinding in en buiten de school: met onderwijspartners in de regio, in Nederland, in de wereld. Binnen het netwerk Sterk Techniek Onderwijs zijn afgelopen jaar techlabs gerealiseerd om vmbo-leerlingen kennis te laten maken met nieuwe technologieën.
Naast techniek zetten we ook in op het versterken van het zorgprofiel in onze regio. Samen met de regionale onderwijs- en zorginstellingen is een netwerk opgezet om te komen tot een onderwijsaanbod dat aansluit op de regionale behoefte van de arbeidsmarkt binnen de sector zorg.
Binnen de afdeling havo en vwo zijn we een onderzoek gestart naar de implementatie van een vakhavo en een tweefasen vwo.

Als school willen we bijdragen aan een fijne en veilige sfeer in en rondom school. We maken onze leerlingen bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin. Om dit proces te ondersteunen zijn, in samenwerking met de gemeente, jeugdcoaches in de school gestart.

Door de demografische ontwikkelingen in de regio ‘Land van Cuijk’ is een herbezinning op het onderwijsaanbod noodzakelijk.
Het voortgezet onderwijs in de regio land van Cuijk en Maasduinen, bestaande uit het Merletcollege, het Elzendaalcollege en Metameer, werkt samen aan een plan om een breed, divers en aantrekkelijk onderwijsaanbod in stand te kunnen houden zodat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor al onze leerlingen.