Parmant Scholen – Helder havo/vwo

www.parmantscholen.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en pro
locaties:

 • Aloysius De Roosten, Eindhoven

 • ‘t Antoon Schellenscollege, Eindhoven

 • Helder havo/vwo, Eindhoven

 • Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven

 • Sint-Joriscollege, Eindhoven

 • Vakcollege Eindhoven, Eindhoven

Jij maakt morgen mooi!

Jij maakt morgen mooi! Dat is wat bij Parmant Scholen centraal staat. In onze visie, ons onderwijs en onze cultuur. Het is bovendien onze belofte aan onze leerlingen, docenten en medewerkers. Parmant Scholen is een organisatie met zes samenwerkende scholen, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Onze scholen onderscheiden zich elk in hun eigenheid en doelgroep, maar delen een sterk besef van onze gezamenlijke cultuur en koers. Met professionele en zeer betrokken docenten, die samen zorgen voor passend, kleurrijk en actueel onderwijs in een veilig, inclusief en kansrijk klimaat voor elke leerling. Die leerlingen zichzelf laten zijn en stimuleren op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf te halen. Hen inspireren tot keuzes waarmee onze leerlingen een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren, nu en in de toekomst. Waarmee ze hun dromen waar kunnen maken en zullen ervaren dat ze ertoe doen. Waarmee ze uitgroeien tot een ‘goed mens’. ‘Jij maakt morgen mooi!’ is dan ook direct afgeleid van de OMO-vierslag ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen’.

Ontwikkelingen in 2021

 • Lancering van de nieuwe naam van onze scholengroep op 22 maart 2021: Parmant Scholen met de pay off ‘Jij maakt morgen mooi’.

 • Gestart met het laden van ‘Jij maakt morgen mooi’, het anker van waaruit we inhoud geven aan onze kernwaarden ‘kansrijk, diversiteit en bijdragen(d)’ die richting geven aan de manier waarop wij het onderwijs vormgeven, aan de school- en aan de organisatiecultuur.

 • Gestart met de omvorming van de scholengroep van zes losse vestigingen in drie clusters van twee scholen met een directeur per cluster waarin ook een prominentere rol voor de teamleiders is weggelegd.

 • Gestart met het intensiveren en stimuleren van de interne doorstroom van leerlingen tussen de Parmant Scholen met een warme overdracht vanuit het verbindende gedachtegoed.

 • Doorontwikkeling van de aansturing door leidinggevenden op persoonlijk leiderschap van alle medewerkers door coachend leiderschap en het bieden van meer professionele ruimte.

 • Livegang van het vernieuwde centrale intranet en de nieuwe decentrale intranetomgevingen voor iedere school als toegangspoort naar SharePoint omgeving van MS-Office365 als middel om de interne communicatie en digitale samenwerking te bevorderen.

 • Doorontwikkeling van bovenschoolse samenwerking op het gebied van onder meer Onderwijs en ICT (OICT), Digitale leer- en werkomgeving (DLWO), leerlingondersteuning, Diversiteit en Inclusie, taalbeleid en leesbevordering.

 • Extra aandacht voor verzuimpreventie, reflectiegesprekken en fysieke en sociale veiligheid voor medewerkers en leerlingen.

 • Ten aanzien van de nieuwbouwplannen voor cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo is er een architect en een bureau voor externe bouwbegeleiding gekozen. Ook is er een interne projectleider aangesteld om dit traject te begeleiden ter ondersteuning van de directie van het cluster Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo.

Parmant Scholen
De coronacrisis en de maatregelen die vanuit de overheid ook in 2021 zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ertoe geleid dat de Parmant Scholen het onderwijs meerdere keren hebben aangepast om de drie functies van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Voor iedere Parmant School betekende dit dat er andere keuzes gemaakt werden. De vestigingen verschillen in doelgroep, onderwijsprogramma’s en gebouwelijke mogelijkheden om volgens de RIVM-richtlijnen te werken. Met name aan de eisen ten aanzien van ventilatie is in de verouderde gebouwen moeilijk te voldoen. Aloysius De Roosten en Vakcollege Eindhoven hebben profijt van hun moderne gebouwen met goede luchtkwaliteit.
De centrale stafdiensten werkten ook in 2021 voornamelijk vanuit huis en de bekendmaking van de nieuwe naam ‘Parmant Scholen’ en de nieuwe huisstijl op 22 maart vond via een online event plaats. De leerervaringen van de eerste coronaperiode in 2020 zijn op alle Parmant Scholen ingezet om makkelijker te kunnen schakelen naar digitaal, fysiek of hybride onderwijs. Verder waren er op alle Parmant Scholen zorgen over de toename van leerlingen met psychische klachten en/of leerachterstanden als gevolg van de aanhoudende beperkende maatregelen en de lockdowns.

Helder havo/vwo
Als één van de weinige scholen was Helder havo/vwo (HHV) al gericht op het inzetten van digitale leermiddelen voordat de coronacrisis uitbrak. De eerste lockdown in maart 2020 betekende voor HHV een vlotte overstap naar volledig digitaal werken, maar de docenten hadden toch even tijd nodig om de juiste manier van werken te vinden. Van de ervaringen die zij toen hebben opgedaan, hebben zij in 2021 geprofiteerd waardoor zij moeiteloos wisten om te schakelen naar digitaal onderwijs als dat nodig was. Ook in 2021 zijn ouders en leerlingen voortdurend om feedback gevraagd en zijn er activiteiten georganiseerd die de socialiserende functie van het onderwijs versterkte. Zo werd er regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgestuurd om de verbinding met de school als vertrouwde sociale omgeving te behouden. De school had in toenemende mate zorgen over de psychische gesteldheid van de leerlingen als gevolg van de aanhoudende beperkende maatregelen en lockdowns. Internaliserende problematiek als depressiviteit en gevoelens van eenzaamheid kwamen steeds meer voor.