Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt vereniging OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek.

Lees meer ›Script!

HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Door de rectoren/(algemeen) directeuren van de vereniging wordt een Human Development programma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-schoolleider.

Lees meer ›HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Managementstatuut

De scholen binnen de vereniging worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Anders gezegd, de scholen zijn geen eigenstandige juridische entiteit.

Lees meer ›Managementstatuut

Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers binnen Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten.

Lees meer ›Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Lees meer ›Jaargesprek

Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen vo-scholen in Nederland vanaf schooljaar 2021/2022 extra middelen voor de NPO-doelen

Lees meer ›Nationaal Programma Onderwijs

Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

In het informele deel van de jaargesprekken verzorgt iedere school een aantal presentaties met de ontwikkelingen en innovaties passend bij het gekozen jaarthema.

Lees meer ›Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

Persoonsvorming en socialisatie

Naast kwalificatie (kennis, vaardigheden, houding) hechten we ook veel belang aan socialisatie (betrokkenheid, relatie, burgerschap) en subjectificatie (persoonsvorming, identiteit, waarden).

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie

Lessentabel en eindtermen vak levensbeschouwing

Levensbeschouwing is het enige vak waarvoor door de overheid geen kerndoelen zijn geformuleerd; op grond van de vrijheid van onderwijs is het aan het schoolbestuur, i.c. de school om dit naar eigen inzicht in te vullen.

Lees meer ›Lessentabel en eindtermen vak levensbeschouwing