Bossche Vakschool

www.bosschevakschool.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: vmbo b/k
locatie:

  • ‘s-Hertogenbosch

Samen voor groei!

De Bossche Vakschool leidt leerlingen op voor de vmbo-basis of vmbo-kader en heeft de deur voor alle jongeren wagenwijd open staan. Onze leerlingen hebben vele talenten, behoeften, motivaties, leerwensen, gewenste perspectieven en kennen een kleurrijke diversiteit aan culturele achtergronden en leefomstandigheden. De Bossche Vakschool sluit bij deze leerlingen aan. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht onze leerlingen met open blik te benaderen en met ons onderwijs een basis te leggen waardoor de leerling stevig in het leven kan staan.
De Bossche Vakschool is dé school voor leerlingen die ervan houden om praktisch bezig te zijn en levensecht te leren. Leerlingen leren door te doen in de praktijk. De school heeft daarom een groot aanbod praktijklessen.

De Bossche Vakschool heeft een aparte afdeling, de Internationale Schakel Klas (ISK). In een periode van anderhalf tot twee jaar doorlopen leerlingen tussen de 12 en 18 die nog maar een korte periode in Nederland woonachtig zijn, een opleiding die de doorstroom naar het regulier vo of mbo mogelijk maakt. Met ingang van 1 augustus 2021 valt de ISK ook formeel onder de Bossche Vakschool en niet meer onder het Koning Willem I College.

Het jaar 2021 is in alle opzichten een veelbewogen jaar geweest. Niet alleen hebben onze leerlingen en medewerkers net als iedereen in de samenleving, te kampen gehad met alles wat corona met zich meebracht, ook is er gestart met (deels) sloop van het oude schoolgebouw en wordt er volop gewerkt aan een nieuw schoolgebouw. Dat vraagt veel van onze leerlingen en van onze medewerkers.
Ondanks dit alles zijn er vele mooie en kansrijke initiatieven en projecten ontwikkeld en vinden we steeds meer de samenwerking met anders partners, zowel binnen als buiten het onderwijsveld. Bijvoorbeeld ‘Sterk vmbo & pro’: een scholencollectief samen met De Rijzert en Yuverta om samen activiteiten te ontplooien. In 2021 is ook de samenwerking met het Dieze College verder geïntensiveerd en krijgen leerlingen de kans om hun plek te vinden in het reguliere onderwijs en groeit het aantal leerlingen die daarmee een volwaardig vmbo-diploma behalen.

Maar ook projecten en thema’s als het opleiden van eigen docenten tot taalcoaches, het professionaliseren en stimuleren van ouderbetrokkenheid, sterk techniek onderwijs met onze techniektour waarmee we basisscholen bezoeken en leerlingen van groep 7/8 enthousiast weten te maken voor techniek, zijn meer dan het vermelden waard.