Munnikenheide College – Rucphen

www.munnikenheidecollege.nl
directeur: Barbara Baelemans
opleidingen: vmbo
locaties:

  • Etten-Leur

  • Rucphen

Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst

Het Munnikenheide College is een vmbo-school met alle leerwegen. Er zijn ongeveer 1150 leerlingen verdeeld over twee locaties: Etten-Leur en Rucphen. Wij geven de leerlingen een herkenbare, veilige basis en een divers en volledig onderwijsprogramma waarin ze weten wat er van hen wordt verwacht. Wij zien de leerlingen zoals ze zijn en investeren in de ontwikkeling van hun talent. Wij bieden de leerlingen, in deze continu veranderende wereld, een omgeving waarin ze krijgen wat ze nodig hebben om hun diploma te behalen en zichzelf voor te bereiden op een vervolgstap in de samenleving.

Wij prikkelen de leerlingen om vanuit autonomie en eigenaarschap hun talenten verder te ontwikkelen én hun diploma te halen. We bieden afwisseling, diversiteit, maatwerk en laten leerlingen samen en van elkaar leren. Wat we aanbieden is contextrijk en gericht op ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden van de leerling. Plezier gebruiken we als de verleider om de leerlingen te motiveren. Lessen waarin theorie (‘weten’) en praktijk (‘doen’) zijn gecombineerd. We zorgen dat onze leerlingen en wij zicht krijgen op hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten en laten ons onderwijs daarop aansluiten.

De verbinding intern en met omgeving en omwonenden vinden we belangrijk. We gebruiken elkaars kennis en expertise, zodat leerlingen optimaal hun leerroute kunnen volgen. We wisselen actief uit met de buitenwereld, zodat we maximaal in staat zijn om onze leerlingen betekenisvol te laten ontwikkelen. We werken actief samen in de driehoek school-leerling-ouders en betrekken daar onze externe (zorg-) partners bij.

Onze leerlingen verlaten de school met een ruim gevulde rugzak aan kennis en ervaring.