OMO Scholengroep De Langstraat – Walewyc Mavo

www.sgdelangstraat.nl
rector: Edwin Verlangen 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

  • Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo aan.

  • De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

  • Het Dr. Mollercollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel en het d’Oultremont College in Drunen. De scholen willen - elk met een eigen accent - onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen.

De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

  • In 2021 is Expeditie De Langstraat van start gegaan. Een ontwikkeltraject om de meerwaarde van de scholengroep te vergroten, waarbij de uniciteit en eigenheid van de scholen behouden blijft.

  • Het weerstandsvermogen is op peil.

  • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

  • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

De Walewyc Mavo heeft een voortzetting ondervonden van het verzorgen van onderwijs in coronatijd. Alle varianten kwamen voorbij. De ervaringen van leerlingen en de docenten gaven unaniem aan dat het fysieke onderwijs op de Walewyc de beste resultaten geeft voor de leerlingen.

Het afgelopen jaar hebben enkele leerlingen de coronatijd als prettig ervaren omdat ze bij enkele vakken konden versnellen.
Daarmee ontstond een nieuw maatwerkproject op de Walewyc. In september 2021 is een pilot gestart voor leerlingen in leerjaar 3 en 4: het project ’Sprinten en Springen‘. Sprinten betekent dat je in het derde leerjaar in 1 jaar tijd een vak afsluit met het eindexamen. Springen betekent dat je in het derde of vierde leerjaar op een hoger niveau (havo) het vak volgt.

Vaksecties konden zich vrijwillig opgeven om mee te doen aan de pilot. De vakken wiskunde en Engels zijn gestart. In september hebben zich 20 leerlingen aangemeld voor ’Sprinten‘ voor het vak wiskunde (14,5 %) , en vier leerlingen voor “Sprinten en Springen” voor het vak Engels (2,9%).

In 2021 was het helaas niet mogelijk om de samenwerking met bedrijven meer vorm te geven. Wel is het de Walewyc gelukt om de samenwerking met de mbo-scholen te verbeteren. In 2021 hebben de vakken Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten met twee opleidingen van het ROC- Tilburg samengewerkt aan de keuzemodules: Onderwijsassistent en Robotica. Docenten werkten samen aan de vormgeving en afsluiting van de module.