Rythovius College

www.rythovius.nl
rector: Robert Tops (Toine Hogendorp, wnd.rector tot 1 december 2021 - Marleen van den Hurk-van Son tot 1 september 2021)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Eersel

’t Rythovius College is sterk in ontwikkeling: persoonlijk en dichtbij

Het Rythovius College is een school die midden in de Kempische gemeenschap staat. We bieden meer dan goed onderwijs aan onze leerlingen en daarmee werken we aan de gemeenschap binnen de school én er om heen. Jezelf ontwikkelen en dat samen met anderen doen staat centraal. Zonder poespas doorgeven wat van waarde is. Op ’t Rythovius krijg je goede ondersteuning bij deze ontwikkeling. Op school voelen leerlingen zich veilig (cijfer 9,8). Elkaar kennen en gezien worden: persoonlijk en dichtbij. Waarden die sterk met onze school verbonden zijn.

NPO als katalysator: onderwijs in coronatijd
Fysieke aanwezigheid op school was het afgelopen jaar niet altijd mogelijk. Soms helemaal niet of in gescheiden groepen. Samenwerken was minder vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld ook jezelf ontwikkelen in mooie projecten en leuke voorstellingen en presentaties voor je gezin, familie en de mensen om ons heen. We hebben daarom ook echt werk gemaakt van de ondersteuning van leerlingen. Daarvoor werkte het NPO als katalysator. Het afgelopen periode hebben we niet alleen het gehele beschikbare budget voor NPO doelmatig kunnen inzetten, maar is er zelfs meer dan deze extra middelen ingezet. Daarbij hebben we bijvoorbeeld ingezet op de ondersteuning van leerlingen, extra aanbod van vakspreekuren, versterking van het mentoraat en digitale ondersteuningsproducten voor onder andere onze eindexamenleerlingen.

  • Binnen onze mavo-afdeling hebben we leerlingen ondersteund in de vorm van vak-spreekuren. Daarnaast is in 2021 een lesprogramma ontwikkeld waarin leerlingen zelf kunnen kiezen uit een aanbod van extra lesondersteuning, op specifieke aandachtsgebieden en praktische vaardigheden. Een programma waarin diverse workshops worden aangeboden op een vaste tijd in het rooster. De Mavo afdeling heeft daarnaast veel energie gestoken in de ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg.

  • De havo-afdeling heeft verder ingezet op eigenaarschap van de leerling om motivatie te bevorderen. Door bijvoorbeeld in de aanloop voor een toetsweek eigen keuzes te laten maken. Door de verschillende corona maatregelen was het minder vanzelfsprekend om stil te staan bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

  • De vwo-afdeling heeft in 2021 de ontwikkeling van Wetenschapsoriëntatie, academische vaardigheden en het extra programma voor excellente leerlingen (flexcellentie) verder uitgebouwd en verstevigd. Daarbij blijven we de nieuwsgierige, persoonlijke en ontwikkelingsgerichte omgeving op school stimuleren.

Digitalisering en samenwerking
De flexibiliteit die we hebben gekregen van collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers in digitale producten, heeft de ontwikkeling van ‘LessonUp’ een extra prikkel gegeven. De vermindering van de corona maatregelen maakt dat we de school weer meer open zullen zetten. Niet alleen in de vorm van fysiek onderwijs, maar vooral ook in samenwerking en de relatie met de buitenwereld. Een belangrijke opgave voor 2022!